موسسه آموزش عالی ساعی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری Sa'ee University استان گلستان / گرگان www.saee.ac.ir

سامانه جامع آموزشی

کارگاه ها،مراسمات،نمایشگاه ها

 

تقویم آموزشی سال 96-95

آمار سایت
کل اعضاء: 36
کاربران آنلاین: 8
کل مطالب: 181
کل بازدید ها: 1193613

هیئت امنا


مجتبی ارشاد

سطح چهار حوزه فقه و كلـام اسلـامی

عضو هیات امنا

Ershad@Saee.ac.ir

 

مهدی کاشانی نژاد

دکتری تخصصی علوم و صنایع غذایی

مرتبه علمی:

عضو هیات امنا

 

 

 

محمدباقر باقریه نجار

دکتری تخصصی زیست شناسی مولكولی

مرتبه علمی: دانشیار

سرپرست موسسه و دبیر هیات امنا

Bagherie@Saee.ac.ir

 

محمدرضا دهقانی فیروزآبادی

دکتری علوم و صنایع چوب و كاغذ

مرتبه علمی: دانشیار

رییس هیات امنا

Dehghani@Saee.ac.ir

 

عبدالحسین طاهری

دکتری تخصصی

مرتبه علمی:

عضو هیات امنا